Haris Abadi

Wira (lakaran)

Haris Abadi

pensel warna, dakwat dan grafit atas kertas

21 cm x 29.7 cm

(berserta dengan karya cetakan)

SOLD